1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Thông tin giảng viên

11-10-2017

 

ThS. Phạm Viết Nam

Chức danh: Trưởng Khoa

  

ThS. Nguyễn Công Bỉnh

Chức danh: Trưởng Bộ môn CNCBTS

GS.TS. Trần Thị Luyến

Chức danh: Cố vấn chuyên môn Khoa

TS. Lê Doãn Dũng

Chức danh: Giảng viên

 

TS. Hứa Ngọc Phúc

Chức danh: Trường Bộ môn Khoa học Thủy sản

  

ThS. Đinh Hữu Đông

Chức danh: Giảng viên

 

 

 

KS. Thi Thanh Trung

Chức danh: Giảng viên 

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Chức danh: Giảng viên

 

 

ThS. Lâm Thế Hải

Chức danh: Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Chức danh: Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Chức danh: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoài

Chức danh: Giảng viên

Bí thư Liên chi đoàn Khoa

 

ThS. Trần Quốc Đảm

Chức danh: Giảng viên

 

 

ThS. Trần Thị Lan Anh

Chức danh: Nhân viên

 

 

CN. Trần Thị Tuyết Linh

Chức danh: Giáo vụ khoa

 


Các tin khác
KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B, 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/