Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh KHOA THỦY SẢN

Giới thiệu Liên chi đoàn Khoa Thủy Sản

Giới thiệu Liên chi đoàn Khoa Thủy Sản

Hàng năm, LCĐ Khoa Thủy sản tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động liên quan đến học thuật

Giới thiệu về ngành Khoa học thủy sản

Giới thiệu về ngành Khoa học thủy sản

Khoa học thủy sản là ngành đào tạo ra Cử nhân và Kỹ sư thuộc các chuyên ngành Kinh doanh thủy sản, Nuôi trồng, Chế biến và Khai thác thủy sản dựa trên kiến thức nền tảng khoa học và công nghệ thủy sản. Cụ thể, người học được trang bị các khối kiến...

Giới thiệu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Giới thiệu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản là ngành đào tạo kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thu mua, kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu và cho các hệ thống siêu thị nhà hàng...

Giới thiệu chung về khoa

Giới thiệu chung về khoa

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được thành lập từ tháng 6/2006 và được nâng cấp, mở rộng từ tháng 12/2013 theo quyết định số 1021/QĐ-DCT, ngày 28/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...