Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh KHOA THỦY SẢN

Đào tạo

Giới thiệu về ngành Khoa học thủy sản

Giới thiệu về ngành Khoa học thủy sản

Khoa học thủy sản là ngành đào tạo ra Cử nhân và Kỹ sư thuộc các chuyên ngành Kinh doanh thủy sản, Nuôi trồng, Chế biến và Khai thác thủy sản dựa trên kiến thức nền tảng khoa học và công nghệ thủy sản. Cụ thể, người học được trang bị các khối kiến...

Giới thiệu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Giới thiệu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản là ngành đào tạo kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thu mua, kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu và cho các hệ thống siêu thị nhà hàng...

Công tác học vụ - Cố vấn học tập

Công tác học vụ - Cố vấn học tập

Khoa Thủy sản hiện đang có quy mô quản lý hơn 300 sinh viên đang theo học chuyên ngành Thủy Sản, bên cạnh đó Khoa có đội ngũ Giảng viên tham gia công tác cố vấn học tập cho sinh viên các Khóa, đảm bảo luôn luôn kịp thời giải đáp thắc mắc cho các em...

Việc làm dành cho sinh viên - Chính sách trợ giúp từ khoa

Việc làm dành cho sinh viên - Chính sách trợ giúp từ khoa

Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản; các Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, các sở Khoa học và công nghệ; các sở Thủy sản trong cả nước; các cơ quan/tổ chức phân...

1 2 3 4 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...