1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 06, 07

01-08-2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 06, 07

NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Căn cứ theo Kế hoạch tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 07 ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

Để tổ chức việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 06, 07 ngành Công nghệ chế biến thủy sản đạt hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định, qui chế của Nhà trường, Khoa Thủy sản - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo đến sinh viên các lớp 06ĐHTS,07ĐHTS và quý Thầy Cô khoa Thủy sản Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cụ thể như sau:

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

 • Lập kế hoạch triển khai thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019
 • Phổ biến một số qui định về khóa luận tốt nghiệp

Từ 11/2/2020

Đến

13/2/2020

Khoa/Bộ môn triển khai cụ thể kế hoạch khóa luận cho giảng viên.

2

 • Giảng viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo các nhóm đề tài:
 • Tuyển chọn và phê duyệt đề tài khóa luận
 • Giao đề tài cho sinh viên
 • Khoa và bộ môn phê duyệt danh sách đề tài, sinh viên thực hiện và GVHD và công bố

(online)

Từ 13/02/2020

Đến

15/03/2020

- Giảng viên đăng đề tài theo theo lĩnh vực chuyên môn của mình giảng dạy để tránh trùng lặp đề tài.

- Khoa tiến hành xét duyệt và chọn lựa đề tài trước khi triển khai cho SV (online)

- Những đề tài thực hiện tại PTN, GV nhanh chóng đề xuất dụng cụ-hóa chất gửi cho TTTNTH

- Cô Hoài, Thầy Đảm tổng hợp danh sách đề tài và cho sinh viên bốc thăm đề tài

- Công bố danh sách đề tài, GVHD và sinh viên thực hiện lên website của khoa và facebook

5

GVHD và sinh viên lập dự trù hóa chất gửi về bộ môn tổng hợp

15/3/2020 đến 29/3/2020

Lập dự trù hóa chất theo mẫu 4

6

Đề xuất Trường ra quyết định công nhận sinh viên thực hiện và GVHD đề tài.

6/04/2020

Danh sách phê duyệt

7

 • Sinh viên gặp GVHD (online)
 • Giảng viên biên soạn và nộp Phiếu giao đề tài (BM 02) của các đề tài cho Bộ môn

07/04/2020

 • Giảng viên chuẩn bị mẫu BM 02 biên soạn các phiếu giao đề tài và nộp về Khoa/Bộ môn để phê duyệt
 • GVHD hướng dẫn sinh viên biên soạn đề cương ĐT

 

 

Sinh viên có thể bắt đầu thực hiện đề tài Khóa luận/Đồ án tại thời điểm này

8

 • Xét duyệt phiếu giao BM 02 (online)

10/04/2020

 • Khoa/bộ môn duyệt phiếu giao đề tài

9

 • Sinh viên biên soạn, chỉnh sửa và nộp đề cương cho giáo viên hướng dẫn

11/04/2020

Đến

15/04/2020

 • Giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa, thu và nộp đề cương về bô môn

10

Xét duyệt đề cương đề tài (online)

16/04/2020

Đến

17/04/2020

 • Hội đồng chuyên môn xem xét và chỉnh sửa đề cương thực hiện của từng đề tài.

11

GVHD thu nhận và nộp đề cương đề tài hoàn thiện để bộ môn và khoa phê duyệt (online)

20/04/2020

 •  GVHD thu nhận đề cương đề tài của SV và nộp về Bộ môn để phê duyệt

12

 • Giáo viên hàng tuần gặp gỡ sinh viên ít nhất 1 lần để hướng dẫn sinh viên, giải quyết các vấn đề cần thiết. Ký xác nhận tiến độ thực hiện đồ án/khóa luận. Đề xuất Khoa đình chỉ việc thực hiện khóa luận (nếu có) đối với trường hợp sinh viên không thực hiện được khóa luận.

Từ 21/04/2020

Đến

30/07/2020

 • GVHD sử dụng mẫu BM 04 để xác nhận tiến độ thực hiện cho từng đề tài khóa luận.
 • Sinh viên thực hiện khóa luận

 

13

Sinh viên viết báo cáo khóa luận

01/8/2020 đến 15/08/2020

 

 • Mỗi khóa luận tốt nghiệp được viết  và in 2 cuốn ( 01 cuốn có bìa mạ chữ vàng và 01 in thường giấy trang bìa màu trắng); Ghi nội dung khóa luận vào 1 đĩa CD

14

GVHD chấm báo cáo

16/8/2020Đến

20/8/2020

 • GVHD sử dụng BM07 để chấm báo cáo đồ án/ khóa luận tốt nghiệp. (không chỉnh sửa, ghi lời phê lên báo cáo).
 • Nộp Phiếu chấm báo cáo đồ án/khóa luận tốt nghiệp về Khoa theo đúng thời gian qui định

15

Bảo vệ đồ án khóa luận

21/8/2020 Đến

25/8/2020

 • Bảo vệ và chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp

+ Khoa lập Hội đồng báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

+ Niêm yết danh sách các Hội đồng báo cáo.

+ Phân công Giáo viên chấm phản biện các báo cáo khóa luận TN

 • Sinh viên chuẩn bị nội dung chính của khóa luận trên Power Point, thời gian trình chiếu không quá 10 phút/đồ án

GVPB sử dụng BM06 & BM07 để nhận xét và chấm báo cáo đồ án/khóa luận tốt nghiệp. (không chỉnh sửa, ghi lời phê lên báo cáo). Nộp các phiếu tại Hội đồng

16

Tổng kết và thông báo kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp

27/8/2020

Niêm yết kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp trên WEBSITE và bản tin khoa.

    Trưởng Khoa                                                              Trưởng bộ môn

 

         (đã ký)                                                                        (đã ký)

 

PHẠM VIẾT NAM                                                 NGUYỄN CÔNG BỈNH

 


KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM => Văn phòng Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/