Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA THỦY SẢN

Thông báo

Thông báo về việc khai báo thông tin sức khỏe và tình hình tiêm chủng ngừa Covid-19 đối với sinh viên, học viên thuộc Trường

Thông báo về việc khai báo thông tin sức khỏe và tình hình tiêm chủng ngừa Covid-19 đối với sinh viên, học viên thuộc Trường

Nhằm mục đích chủ động nắm bắt thông tin sức khỏe và tình hình tiêm chủng ngừa Covid-19 của sinh viên, học viên (gọi chung là sinh viên) thuộc Trường, đồng thời có phương án hỗ trợ tìm nguồn vaccine để tiêm ngừa cho sinh viên, sớm đưa hoạt động của...

Kế hoạch về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Kế hoạch về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Căn cứ công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí...

Khảo sát ý kiến của sinh viên về công tác cố vấn học tập tại HUFI (08/9 – 15/9/2021)

Khảo sát ý kiến của sinh viên về công tác cố vấn học tập tại HUFI (08/9 – 15/9/2021)

Công tác Cố vấn học tập (CVHT) là một thành tố quan trọng của hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ. Để nâng cao hiệu quả của công tác này, hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học, Nhà trường đề nghị sinh viên trả lời câu hỏi bảng khảo sát...

ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Sau khi Khoa tổng hợp danh sách điểm rèn luyện các hoạt động do Khoa tổ chức gửi về Trường, Bên Phòng Công tác HSSV đã cập nhật cộng thêm điểm các hoạt động khác mà các em tham gia như: ngôi nhà tình nghĩa 5k, Tham gia cuộc thi tìm hiểu về...

Hội thảo khoa học cấp khoa lần 4 năm 2021

Hội thảo khoa học cấp khoa lần 4 năm 2021

Kính mời toàn thể Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Thủy sản tham dự Hội thảo khoa học cấp khoa lần 4 năm 2021

1 2 3 4 5 > >>