1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

THÔNG BÁO - QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC & CHUYÊN NGÀNH CBTS

06-11-2019

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC & CHUYÊN NGÀNH CBTS

         

          Để thống nhất phương pháp triển khai và thực hiện Đồ án học phần cho các nhóm/lớp cùng hệ đào tạo đạt hiệu quả và kết quả tốt. Quá trình thực hiện Đồ án học phần theo các bước sau đây:

Thời gian thực hiện đồ án (từ tuần 10 đến tuần 16) tức từ ngày 14/10/2019 đến 30/11/2019

 

Bước 1: Gặp gỡ sinh viên và Giao nhận đề tài

 • Vào tuần 10 (Bắt đầu từ ngày 14/10/2019- 19/10/2019)  của học kỳ GVHD đăng ký với Khoa lịch gặp sinh viên làm đồ án học phần
 • Ở buổi gặp gỡ GVHD triển khai các qui định về việc thực hiện Đồ án. Đồng thời cho sinh viên đăng ký tự chọn đề tài thực hiện nộp cho GVHD.
 • Những sinh viên không đăng ký đề tài, GVHD giao đề tài cho sinh viên bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên đề tài mà GVHD đã chuẩn bị trước.
 • Thời gian thực hiện: 5 ngày (tuần 10)

Bước 2: Viết và phê duyệt đề cương

 • Sau khi đã nhận ĐT, SV viết đề cương ĐT theo mẫu, trình GVHD chỉnh sửa và xét duyệt đề cương.
 • GVHD nhận đề cương đồ án từ SV (Đề cương hoàn chỉnh) trình Bộ môn để phê duyệt đề cương ĐT và trả lại đề cương cho SV để thực hiện, đóng vào báo cáo đồ án sau này.
 • Đồng thời GVHD tập hợp danh sách các ĐT đã giao cho sinh viên theo mẫu BM 00 trên file vi tính và nộp về Khoa để ra quyết định công nhận ĐT, GVHD.
 • Thời gian thực hiện: 6 ngày (tuần thứ 11)

Bước 3: Thực hiện đồ án

 • SV tiến hành thực hiện đề tài đồ án theo đề cương đã được Bộ môn, GVHD xét duyệt.
 • Định kỳ hàng tuần, SV đến gặp GVHD để báo cáo tiến độ thực hiện ĐA và đề nghị GVHD hướng dẫn thêm các nội dung chưa thực hiện.
 • GVHD có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện ĐA của SV và ký xác nhận quá trình thực hiện ĐA hàng tuần của SV vào Mẫu BM 02.
 • Thời gian thực hiện: từ tuấn thứ 12 đến tuần thứ 16

Bước 4: Hoàn thiện và Nộp đồ án

 • Tuần thứ 15, SV tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của ĐA cho đến khi thực hiện xong ĐA.
 • SV tiến hành viết báo cáo ĐA học phần theo hướng dẫn trình bày đồ án HD 01 và trình GVHD để chỉnh sửa.
 • SV hoàn thiện và nộp báo cáo cho GVHD theo thời gian qui định.
 • Thời gian thực hiện: tuần thứ 16.

Bước 5: Chấm đồ án và thông báo điểm

 • GVHD sử dụng mẫu BM 07 để chấm báo cáo của sinh viên và nộp Bảng điểm và báo cáo về Khoa.
 • Thời gian thực hiện: tuần thứ 17

 

Trưởng khoa

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 


KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM => Văn phòng Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/