1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

THÔNG BÁO (V/v: Tổ chức Tọa đàm với doanh nghiệp Thủy sản)

18-11-2019

THÔNG BÁO

(V/v:  Tổ chức Tọa đàm với doanh nghiệp Thủy sản)

Căn cứ theo thông báo số 960/TB- DCT ngày 16/09/2019 của Hiệu trưởng về việc đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nay Khoa thủy Sản tổ chức buổi tọa đàm với doanh nghiệp thủy sản

  1. Thời gian: 7h30, thứ 7 ngày 23/11/2019
  2. Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm thư viện trường
  3. Thành phần tham dự:
  • Giảng viên Khoa
  • Đại diện sinh viên các khóa  07DHTS; 08DHTS; 09DHTS
  1. Số lượng:
  • Ban cán  sự lớp, Ban chấp  hành liên chi đoàn: bắt  buộc tham gia đầy đủ.
  • Sinh viên mỗi lớp: 05 sinh viên
  1. Thời gian đăng ký: Ban cán sự các lớp gởi danh sách về email cô Linh trước 14h00 ngày 21/11/2019 (Lưu ý gởi đúng mẫu cộng điểm rèn luyện).

Mọi thắc mắc liên quan đến trực tiếp  văn phòng Khoa gặp cô Linh để được hỗ trợ (trong giờ làm việc)

                                                                                        BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                              Đã ký

Xem kế hoạch chi tiết Tọa đàm tại đây!


KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM => Văn phòng Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/